Χάρτης Βιώσιμου Καθαρισμού

Image

Επισκόπηση
Αυτά τα λογότυπα αναφέρονται στον Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού. Ο Χάρτης αποτελεί μια εθελοντική πρωτοβουλία του κλάδου η οποία παροτρύνει τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές να υιοθετήσουν πιο βιώσιμες μεθόδους καθαρισμού. Τα Σύμβολα του Χάρτη που εμφανίζονται πάνω στις συσκευασίες υποδεικνύουν τη συμμόρφωση των εταιρειών με αυτό το εθελοντικό πρόγραμμα του A.I.S.E.

Ένας πιο βιώσιμος κλάδος προϊόντων καθαρισμού και συντήρησης
Ως κλάδος, έχουμε ευθύνη τόσο απέναντι στον πλανήτη, όσο και απέναντι στους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τα προϊόντα μας. Έχουμε ευθύνη όχι μόνο να διασφαλίσουμε τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παραγωγής, αλλά και να βοηθήσουμε τον καθένα από εμάς να μειώσει τις επιπτώσεις των δικών του δραστηριοτήτων.  Η τελευταία μας έρευνα δείχνει ότι οι καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη προβληματίζονται όσον αφορά τη βιωσιμότητα των προϊόντων καθαρισμού που αγοράζουν και χρησιμοποιούν.

Το 2005 ο κλάδος καθαριστικών και προϊόντων συντήρησης έθεσε σε εφαρμογή ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, τον «Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού», με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας μεταξύ των εταιρειών που παράγουν απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα οικιακού και επαγγελματικού καθαρισμού. 

 
Τα λογότυπα του Χάρτη και η σημασία τους
Image
Όταν βλέπετε αυτό το λογότυπο [company logo] σε ένα προϊόν, σημαίνει ότι το προϊόν αυτό δημιουργήθηκε από μέλος του Χάρτη – μια εταιρεία που έχει δεσμευτεί εθελοντικά για τη συνεχή βελτίωση της συμπεριφοράς της σε θέματα βιωσιμότητας και η οποία ελέγχεται από ανεξάρτητο φορέα.  Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα αναλυτικά κριτήρια του Χάρτη και τα μέλη μας εδώ .

Image
Όταν βλέπετε αυτό το λογότυπο [ASP logo] σε ένα προϊόν, σας ενημερώνει ότι το προϊόν δημιουργήθηκε από μέλος του Χάρτη και ότι υπερβαίνει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική του κλάδου.  Αυτά τα προϊόντα πληρούν υψηλά πρότυπα βιωσιμότητας όσον αφορά τη συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και την προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων, π.χ. μέσω της προώθησης συμπυκνωμένων μορφών. Συμμορφώνονται με φιλόδοξα κριτήρια τα οποία έχουν καθοριστεί εθελοντικά από την ένωση του κλάδου προϊόντων καθαρισμού . Οι ευκολονόητες πληροφορίες για τους καταναλωτές σχετικά με τον πιο βιώσιμο τρόπο χρήσης των προϊόντων αποτελούν μια πρόσθετη δέσμευση με την οποία πρέπει να συμμορφώνονται αυτά τα προϊόντα.  

 
Πού θα το δω; [link to virtual house copy]
Θα βρείτε το λογότυπο του Χάρτη σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων καθαρισμού. Αρχίζοντας από τα απορρυπαντικά και τα μαλακτικά ρούχων, το λογότυπο του Χάρτη θα εμφανίζεται μελλοντικά σε πολλά άλλα προϊόντα. Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους προϊόντων πάνω στα οποία μπορείτε να βρείτε τα λογότυπα, καθώς και πού θα τα βρείτε, κάντε κλικ εδώ .

 
Τι άλλο μπορώ να κάνω;
Οι επιπτώσεις των προϊόντων καθαρισμού στο περιβάλλον προκαλούνται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το νερό και την ενέργεια που καταναλώνονται κατά τη χρήση τους στο σπίτι. Γι’ αυτό το λόγο, τα προϊόντα που φέρουν τα λογότυπα του Χάρτη Βιώσιμου Καθαρισμού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας βοηθούν να καθαρίζετε έξυπνα.  Γνωρίζατε ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα προϊόντα όταν καθαρίζετε μπορεί να επηρεάσει έντονα το βαθμό βιωσιμότητάς τους; Είτε πλένοντας σε πιο χαμηλές θερμοκρασίες , είτε χρησιμοποιώντας τη σωστή δόση του προϊόντος, μπορείτε όχι μόνο να μειώσετε τις επιπτώσεις των προϊόντων καθαρισμού σας, αλλά και να εξοικονομήσετε χρήματα. Δείτε περισσότερες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να καθαρίζετε με πιο έξυπνο τρόπο στο σπίτι.

 

Περισσότερες πληροφορίες


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français