Ασφαλής χρήση

Τα καθαριστικά προϊόντα  οικιακής χρήσης είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στις ετικέτες. Διαβάζετε πάντα τις οδηγίες και ακολουθείτε τις προσεκτικά. 

Ο A.I.S.E. έχει συνεργαστεί με τους αντίστοιχους παραγωγούς για να αναπτύξει τις ακόλουθες εθελοντικές φράσεις και τα εικονίδια που μπορείτε να βρείτε σε συσκευασίες/φιάλες απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων. Αυτό επιβεβαιώνει ότι όλοι οι παραγωγοί μπορούν να παρέχουν σαφείς οδηγίες ασφαλούς χρήσης πέρα από εκείνες που απαιτούνται από την νομοθεσία. Τα εικονίδια αυτά χρησιμοποιούνται σήμερα σε πολλά από τα προϊόντα που θα βρείτε να πωλούνται στα καταστήματα σε όλη την Ευρώπη.

Κρατείστε το προϊόν μακριά από παιδιά.


Αποφύγετε επαφή με τα μάτια.

 Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια,
ξεπλύνετε καλά με άφθονο νερό.


Ξεπλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση.


Άτομα με ευαίσθητο ή κατεστραμμένο δέρμα θα πρέπει να αποφεύγουν την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν.Μην το καταπίνετε.

 Σε περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως
το γιατρό σας.


Μην μεταγγίζετε το περιεχόμενο σε άλλο περιέκτη.


Μην το αναμιγνύετε με άλλα προϊόντα.


Εξαερίζετε το χώρο μετά από κάθε χρήση.


Μεταφέρετε το περιεχόμενο του ανταλλακτικού μόνο στον αρχικό περιέκτη.


Χρησιμοποιείστε το με στεγνά χέρια.


Κλείστε το καπάκι προσεκτικά.


Κλείστε την σακούλα προσεκτικά.


Μη προσπαθήσετε να το τρυπήσετε, σπάσετε ή κόψετε.


Deutsch Français Nederlands
Deutsch Français