Wash at low temperature

Wash at low temperature

Δοκιμάστε τα προγράμματα 50°C ή χαμηλότερης θερμοκρασίας

Τα σύγχρονα απορρυπαντικά για αυτόματα πλυντήρια πιάτων έχουν ικανοποιητικές επιδόσεις στα προγράμματα των 50°C ή χαμηλότερης θερμοκρασίας, όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες και έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις, σας παρέχουν τον καθαριότητα που επιθυμείτε, καταναλώνοντας παράλληλα λιγότερη ενέργεια και νερό. Συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος εξακολουθώντας να έχετε εξαιρετικά αποτελέσματα καθαριότητας.